6.0059 New List: NEDER-L (1/196)

Elaine Brennan & Allen Renear (EDITORS@BROWNVM.BITNET)
Mon, 8 Jun 1992 16:38:49 EDT

Humanist Discussion Group, Vol. 6, No. 0059. Monday, 8 Jun 1992.

Date: Sun, 07 Jun 92 23:29:08 MET
From: Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Subject: New list: NEDER-L for Dutch language and literature


NEDER-L
---------

Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Distribution list for the Study of Dutch ('Nederlandse')
Language and Literature


INFORMATION ON NEDER-L@NIC.SURFNET.NL
-------------------------------------

0. Abstract in English:
-----------------------
The study of the Dutch language and literature is called
'neerlandistiek', derived from the country name 'Ne(d)erland'; the
scholars in the neerlandistiek are called 'neerlandici'. The list
NEDER-L offers to neerlandici with connection to SURFnet (the
Dutch national academic computer network) or world wide computer
networks like EARN/Bitnet and Internet the facility to communicate
quickly and efficiently about many subjects in the neerlandistiek.
Because NEDER-L can be accessed internationally, this electronic
forum will be used not only by neerlandici of the Dutch speaking
countries Belgium (Flanders) and the Netherlands, but also by
neerlandici out of the rest of the world. The main personal reason
to start the list was to try to break the relative isolation of
neerlandici outside of Belgium and the Netherlands.

To subscribe to NEDER-L, send a mail message to:

LISTSERV@NIC.SURFNET.NL

with the text:

SUB NEDER-L <(Title) First name/initials> <Last Name>

e.g.:

SUB NEDER-L Prof.dr. Jan.H. Jansen

or:

SUB NEDER-L Jan Jansen

Once you have subscribed to the list, you may send e-mail to
other subscribers of NEDER-L by addressing your e-mail to:

NEDER-L@NIC.SURFNET.NL

To unsubscribe, send to LISTSERV@NIC.SURFNET.NL a mail message
with the text:

SIGNOFF NEDER-L

or with the text:

UNSUB NEDER-L


Ben Salemans,
Editor of NEDER-L.
Private address: Weezenhof 6514, NL-6536 BA Nijmegen, The Netherlands
E-mail address: U216013@HNYKUN11.BITNET

May 1992.


1. Computernetwerken voor snelle communicatie
---------------------------------------------
Veel neerlandici werken met computers (MSDOS, Apple MacIntosh,
VAX/VMS, VM/CMS, etc.). Maar ze weten vaak niet dat hun computers
via lokale, nationale en internationale computernetwerken aan
elkaar zijn gekoppeld. Door die netwerken kunnen ze razendsnel met
elkaar communiceren: een elektronisch postbericht ('electronic
mail' of 'e-mail' of 'e-post') of een computerbestand is binnen een
paar minuten op de plaats van bestemming. Zo snel is Tante Pos - in
computerjargon ook wel ironisch aangeduid als 'snail-mail',
'slakkepost' - natuurlijk niet. Geen wonder dat de computer
dankzij de netwerken de laatste jaren is uitgegroeid tot een
belangrijk communicatiemiddel.


2. Distributielijst NEDER-L
---------------------------
Wie is aangesloten op (inter)nationale computernetwerken, kan zich
onder meer abonneren op zogenaamde 'distributielijsten', waarvan
er inmiddels duizenden bestaan. Een distributielijst is een
centrale postbus in een computernetwerk. Op zo'n lijst staan de
namen en computeradressen van mensen die elektronische berichten
rondom een bepaald thema - bijvoorbeeld kunsthistorie of
archeologie of neerlandistiek - willen verzenden en ontvangen.
Elke abonnee kan een bericht naar de distributielijst sturen.
Dit bericht wordt doorgesluisd naar alle overige abonnees op de
lijst.

Vanaf 1 juni 1992 bestaat er ook een distributielijst voor de
neerlandistiek, NEDER-L geheten. Wat moet u zich daar als
neerlandicus nu bij voorstellen? U kunt bijvoorbeeld met dringende
vragen zitten als: 'wie is er in bezit van bepaalde Middelneder-
landse teksten in computerformaat?'; 'is er een recente studie
over het gebruik van het voornaamwoord "hullie"?'; etc. Ook zult u
wel eens neerlandici willen attenderen op een interessant congres
of symposium, een bundel voor een scheidend hoogleraar, een
vacature voor een neerlandicus, etc.
Vroeger zou u wellicht dit soort vragen en opmerkingen via een
rondzendbrief of een tijdschrift bij de neerlandistiek-gemeente
aankaarten. Een arbeidsintensieve werkwijze. En traag: vaak moet u
maandenlang wachten op repliek. Voortaan kunt u die berichten ook
naar de distributielijst NEDER-L sturen. De abonnees van NEDER-L
ontvangen die berichten dan razendsnel. Hun eventuele reacties
('replies') op bepaalde berichten kunnen ze ook weer sturen naar
NEDER-L, waardoor alle abonnees op NEDER-L die reacties onder
ogen krijgen.

Het moge duidelijk zijn dat de distributielijst NEDER-L staat of
valt met de bijdragen van de abonnees. Immers, als er geen
bijdragen of vragen naar NEDER-L worden gestuurd, valt er
simpelweg niets te distribueren. De berichten die naar NEDER-L
worden gestuurd, zouden direct kunnen worden doorgestuurd naar
alle abonnees. Om de kwaliteit van de lijst enigszins te
waarborgen, heb ik als 'editor/moderator' van de distributielijst
ervoor gekozen de berichten voor distributie eerst licht-kritisch
te beoordelen. Berichten van discriminerende aard, pure
reclame-boodschappen, foutboodschappen van listserv-programmatuur,
e.d. zullen niet naar NEDER-L-abonnees worden doorgestuurd.


3. Hoe kunt u zich abonneren op NEDER-L en er berichten naar sturen?
--------------------------------------------------------------------
Iedereen met een computer die is aangesloten op de internationale
computernetwerken EARN/Bitnet en Internet kan zich gratis
abonneren op NEDER-L. Veel 'buitengaatse' neerlandici in de USA,
Australie etc. hebben toegang tot die netwerken, zodat ook zij
zich op NEDER-L kunnen abonneren. Hun relatieve isolement wordt
hierdoor in belangrijke mate opgeheven! Voor mij was met name
de doorbreking van dat isolement een van de belangrijkste
redenen om te starten met NEDER-L.

In Nederland zijn lokale netwerken van universiteiten, veel
hogescholen en andere instellingen verbonden aan het nationale
computernetwerk SURFnet. SURFnet is op zijn beurt weer gekoppeld
aan de genoemde internationale netwerken. Medewerkers en studenten
van Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben hierdoor
toegang tot die internationale netwerken en de distributielijsten
daarop.

Wie een abonnement ('subscription') op NEDER-L wil, moet een
e-postbericht naar LISTSERV@NIC.SURFNET.NL sturen. De inhoud van
het e-postbericht moet slechts de volgende regel bevatten:

SUB NEDER-L Jan Jansen

Uiteraard verandert u 'Jan Jansen' dan wel even in uw eigen naam.

Wanneer uw abonnementsaanvraag is verwerkt, kunt u uw e-postberichten
voor de NEDER-L-abonee naar het volgende computeradres sturen:

NEDER-L@NIC.SURFNET.NL

Ik zal er als editor van de lijst dan voor zorgen dat uw bericht
zo vlug mogelijk wordt verspreid onder de NEDER-L-abonnees.

Wie niet langer een gratis NEDER-L-abonnement op prijs stelt en
geen berichten via NEDER-L meer wil ontvangen, kan dat abonnement
gemakkelijk opzeggen. Een e-postbericht naar LISTSERV@NIC.SURFNET.NL
met de volgende tekst is afdoende:

UNSUB NEDER-L


4. Hulp bij e-mail, abonnementen op distributielijsten, etc.
------------------------------------------------------------
Natuurlijk besef ik dat veel neerlandici nog nooit een
e-postbericht hebben verzonden. Voor hen is het intekenen op de
NEDER-L-lijst, zoals zoeven omschreven, wellicht problematisch.
Geen nood, er is altijd wel een collega of een automatiseerder op
uw instelling te vinden die u op pad kan helpen.
Daarnaast wil ik neerlandici uit Nederland en Belgie wijzen op de
gratis 'Gids door SURFnet'. Bij problemen op het gebied van computer-
netwerken biedt deze Gids vaak uitkomst. Dit prettig leesbare,
uiterst informatieve boekwerkje over het algemene gebruik van
(inter)nationale van computernetwerken (niet alleen distributie-
lijsten) is waarschijnlijk wel verkrijgbaar bij de automatiserings-
afdeling of het computercentrum van de instelling waaraan u bent
verbonden. Anders kunt u het bestellen bij SURFnet BV, postbus
19035, 3501 DA Utrecht (tel. 030-3102290). Mocht u er dan nog niet
uitkomen, of heeft u andere vragen over NEDER-L, dan kunt u zich
tot mij wenden.


Ben Salemans,
Editor van NEDER-L.
Prive-adres: Weezenhof 6514, 6536 BA Nijmegen
E-postadres: U216013@HNYKUN11.BITNET

Mei 1992.